เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ THAI Contact Center จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการผ่าน THAI Contact Center (โทร.0-2356-1111) ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.

ทั้งนี้ ท่านผู้โดยสารยังสามารถใช้บริการต่างๆ เช่น การสำรองบัตรโดยสาร, ตรวจสอบเที่ยวบิน ผ่านทาง เว็บไซต์ www.thaiairways.com ได้ตามปกติ การบินไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

เมนู

เครื่องบินของการบินไทย

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2014 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.